Waarschijnlijk ben je niet op zoek naar weer een definitie over ADHD of een lijst met symptomen. Jouw kind is zoveel meer dan een stoornis of symptomen. Het is een uniek persoon met mogelijkheden en kwaliteiten, zoals enthousiasme, improvisatievermogen, creativiteit, inlevingsvermogen (ja ook gevoeligheid), energie, initiatief en verbeeldingskracht.

Kan jouw gezin wel ondersteuning gebruiken bij het verder ontwikkelen van deze kwaliteiten en bij het verwerken van emoties en prikkels? Zoek je handvatten en tips voor het opvoeden van jouw kind met ADHD? Ik help je graag verder. Hieronder lees je een paar belangrijke uitgangspunten. Wil je direct een afspraak inplannen? Kijk dan hier.


Aandacht voor overprikkeling en onderprikkeling

Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. Ken je dat kleuterliedje nog? Kinderen met ADHD hebben ook twee emmertjes.
Ze lopen rond met een vol emmertje (of een vol hoofd). Vaak zijn we dan geneigd om rust te bieden en structuur of medicijnen in te zetten. Met een goede intentie, want we willen het emmertje leeg maken. Zorgen voor rust en gewenst gedrag. Hierbij wordt vaak een tweede emmertje vergeten. Dit is het emmertje, wat graag gevuld wordt. Met prikkels, nieuwe indrukken en ervaringen. 

Een kind met ADHD heeft vaak een hoge prikkeldrempel, met een actieve strategie. Dit betekent dat prikkels minder sterk en zwak worden opgemerkt, maar dat het kind daar wat aan doet door prikkels op te zoeken. Feitelijk heeft het ook prikkels nodig, vooral om te kunnen concentreren en leren. Wellicht verrast dit jou, want een kind met ADHD lijkt meer overprikkeld. Natuurlijk kan het overprikkeld raken door ongeremde enthousiasme, energie en spanning. Wanneer je opvalt, krijg je vaker een reactie. Aandacht voor zowel overprikkeling en onderprikkeling is van groot belang voor het welzijn van een kind met ADHD. Voeden, aanhaken en doseren zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Zelfbeeld en breinkrachten ontwikkelen

Onderzoekers toonden aan dat kinderen met ADHD tot wel 800 correcties per dag ontvangen. Dit zijn zowel positief als negatief geformuleerde correcties van ouders, leerkrachten, begeleiders KDV of BSO en andere betrokkenen in opvoedingssituaties.

Dat is bijna 1 correctie per minuut. Een paar voorbeelden:

“Lieverd, wil je even stilzitten?”
“Kun je nu stoppen met het klikken met jouw pen?”
“Tijdens het eten zitten we stil.”
“Zo doen we dat niet in de klas!”
“Doe eens niet zo boos. Doe eens even rustig”
“Ben je altijd zo druk?”

Wat doet het met jou als je iedere minuut zou horen, dat je iets anders moet doen, je anders moet gedragen, je het NIET MOET DOEN?! Wat doen 800 correcties met jouw zelfbeeld, enthousiasme en levensvreugde? Kun je dan kwaliteiten ontwikkelen of vooral schaduwkanten?

Kinderen met uitgesproken eigenschappen roepen uitgesproken reacties op. Wanneer je meer dan gemiddeld bent (en opvalt) word je vaak gewezen op de norm of “hoe het hoort”. Wanneer je kwaliteiten ziet en erkent bij een kind, dan laat hij of zij deze vaker zien. Het beeld wat een kind van zichzelf heeft, is van grote invloed op het gedrag. Het zien en inspelen op specifieke behoeften van het kind, vergroot de kans op een goed zelfbeeld en (emotionele) ontwikkeling. Dat betekent niet dat alles kan of mag. Voor mij is opvoeden ruimte bieden voor behoeften en emoties, maar grenzen geven aan het gedrag. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is voor mij een van de belangrijkste uitgangspunten.


ADHD kind opvoeden met opvoedondersteuning?


We gaan niet focussen op wat niet goed gaat, maar versterken wat er is. Dit betekent ook dat we omstandigheden creëren waarin jouw kind meer zichzelf kan zijn. We ontdekken op welke manier jouw kind op een gezonde manier prikkels en emoties kan verwerken en breinkrachten kan ontwikkelen.

Als Jeugd Breincoach werk ik met de normering executieve functies en zet ik oefeningen in die het leren thuis en/of op school bevorderen. Voor de gebieden: impulsbeheersing, planning en organiseren, concentreren, flexibiliteit, zelfreflectie en motivatie. Dit is maatwerk en ik onderzoek wat jouw kind nodig heeft om tot een optimale persoonlijke ontwikkeling en leerprestaties te komen. Ook werk ik met methodes en technieken, zoals SOS kind en emoties, innerlijke familie opstellingen, welzijnsschalen, RET en NAC.

Je kunt bij terecht met of zonder officiële diagnose en ook maakt het niet uit of jouw kind wel of geen medicijnen gebruikt. Ik diagnosticeer niet, maar bied opvoedingsondersteuning. Ik werk met jullie gezin samen en een ieder afzonderlijk. Ook werk ik, indien gewenst, met school, de BSO en/of andere betrokkenen. Zo maken we een praktisch plan wat jullie gezin ondersteunt.